Diamantová bible  

 

 

Nahoru
FREEBITCO
WOWAPP
Úvahy
Seminář - Jak pracovat
Diamantová bible
Slovník
Otázky a odpovědi  

Diamantová bible - Hvězdná horečka
Jak správně pracovat a vydělat v MLM

Úvod
Než začnete
Jak začít
Pořadač paměti Platinové horečky
Deník o potenciálním zákazníkovi
Krok 1- Pozvání
Krok 2 - Přimějte potenciálního partnera ke sledování nebo účasti na podnikatelské prezentaci
Krok 3 - Okamžitě po prezentaci to spolu proberte
Krok 4 - Okamžitě zapojte nového partnera do podpůrného systému
Vytvořte model - poté model duplikujte
Jasná vize
Pracovní výkaz Platinové horečky
Budování do hloubky: Jak nalézt a zmocnit se skrytých schopností k vedení
Magický moment
Nyní jste připraveni
Obchodní značení a pomocné prostředky
Důležité věci k zapamatování

2

Jste připraveni?

GRATULUJEME! Právě jste se přidali ke společností ve Vztahovém marketingu? Nyní jste na správné cestě žít takový život, o jakém jste vždycky snili …
Teď, když jste učinili důležité rozhodnutí změnit svůj život, je čas vzít kontrolu do svých rukou a vybudovat lepší zítřky pro Vás a pro druhé. Zakusíte nejen uspokojení z dosažených výsledků a uznání od Vašich vrstevníků, ale budete odměněni i vědomím, že jste na dobré cestě k finančnímu zabezpečení, nezávislosti a neomezeným možnostem. Všechno, co teď musíte udělat, je jít do toho!
Průvodce výuky Diamantové horečky je navržen tak, aby Vám pomohl co nejrychleji. Na těchto stránkách jsou popsány 4 kroky, které musíte splnit, chcete-li mít úspěch a důvody, proč je musíte splnit. Je zde také popsáno, jak učit partnery, které osobně sponzorujete, jak je přesně duplikovat, abyste mohli vybudovat rozsáhlý a aktivní tým. Dozvíte se o důležitosti pravidel byznysu MLM a mnohem více.
Pokud je Vaším cílem dostat se v podnikání na samý vrchol, tak si přečtěte v Průvodci nejen každé slovo, ale potom jej přečtěte ještě jednou celý.
DOKÁŽETE TO ... A my jsme tady, abychom Vám pomáhali při každém kroku!

3

Než začnete

Jste tady, abyste změnili svůj život a my jsme tady, abychom Vám při tom pomohli. Přejeme si, abyste byli opravdu úspěšní, protože Váš úspěch je úspěchem nás všech. Průvodce výuky Platinové horečky Vás naučí už dnes všechno to, co potřebujete vědět k získávání partnerů a ke sponzorování partnerů! Ukážeme Vám, jak máte soustředit svůj čas a úsilí na takové činnosti, které přinášejí výsledky.
Neměli byste si plést osobní zkušenost s učením - skutečných znalostí se nejlépe dosáhne modelováním Vašich akcí podle těch, kteří už úspěchu dosáhli a PŘESNÝM opakováním toho, co dělali oni. Úspěšní jedinci se už “těžce” naučili jak dosáhnout těch výsledků, které Vy si tak přejete. Už Vám vydláždili cestu!

Co musíte udělat:

 1. Zavázat se k podnikání NEJMÉNĚ NA JEDEN ROK! V každém podnikání trvá nějakou dobu, než se zvládnou ty správné dovednosti. Výhodou ve Vašem případě je to, že si během školení budete vydělávat. Hodně lidí to zkusí na měsíc nebo na dva a potom to vzdají. Mějte své odhodlání na mysli od samého začátku. Pokud se zavážete nejméně na jeden rok, dostanete se na takovou úroveň, že nebudete chtít skončit.
 2. Používejte Vaše výrobky každý den a staňte se Vaším nejlepším zákazníkem.
 3. Přimějte potenciální zákazníky aby přemýšleli o příležitosti k podnikání.
 4. Učte ty, kteří “do toho vidí”, reprodukovat Vaše činnosti vykonáváním toho, co děláte Vy.

Obecným principem, stojícím za správně budovaným výnosným podnikáním Vztahového marketingu není, zda funguje pro Vás, ale to, zda může být duplikován KAŽDÝM.
Úspěšní společníci se soustředí na jednoduché, reprodukovatelné činnosti, které mohou naučit kohokoliv.
Pokud zvládnete tyto základní kroky, Vaše podnikání začne vynikajícím startem.

PAMATUJTE SI: V jednoduchosti je síla.

V podnikání budete placeni, pokud se někdo se stane partnerem či zákazníkem a zakoupí si produkty.
Předností číslo jedna je zajistit, aby Vaše organizace dělala všechno to, co děláte Vy, a aby to pokaždé dělala stejným způsobem. Dodržujte systém.
Pamatujte si, že své počáteční úsilí musíte vždy soustředit na podnikání, které přináší výsledky a příjem.
Obecným principem za správně budovaným a výnosným podnikáním Vztahového marketing není to, zda funguje pro VÁS, ale to, zda může být duplikovaný kýmkoliv. Úspěšní společníci se soustředí na jednoduché, reprodukovatelné činnosti, které mohou naučit kohokoliv.
Jejich prioritou je zajistit, aby jejich organizace dělala všechno to, co dělají oni a aby to dělala pokaždé stejným způsobem.

5

Celý systém je založen na mistrovském zvládání a duplikaci 4 velmi jednoduchých kroků:

 1. Vyhledání perspektivních partnerů
 2. Přesvědčení perspektivních partnerů, aby se připojili k nám
 3. Vysvětlení výhod a jejich možností
 4. Zapojení nových partnerů aktivně do systému

Souhrnně, budování podnikání musí být kompletní, snadno pochopitelný a postupný systém, který je kdokoliv, kdo se připojí k Vaší organizaci - ať je to doktor, nebo někdo, kdo nedokončil základní školu - schopen duplikovat. Na příklad byste měl být schopen letět přes celý svět, pracovat s někým, koho jste nikdy před tím neviděl na Vašem 100 stupni a učit je přesně stejné principy, které byl učen osobou na Vašem 99 stupni.

Proč je to tak důležité?

Dva důvody. Jeden je pro Vaše dobro a jeden pro dobro Vaší organizace. Hlavním důvodem, proč je systém tak důležitý je, že pomáhá zajistit pasivní příjem během Vaší nepřítomnosti. Pokud máte zavedený systém, přestanete být v procesu nezbytný. Dokonce když odejdete do výslužby, systém a Váš plat budou pokračovat.
Vše, co musíte udělat pro úspěch, je následovat každý krok! Průvodce výuky Platinové horečky vysvětluje systém Záchranný Plán velmi jednoduše. Postaví Vás na cestu budování své vlastní budoucnosti nastavením cílů a jejich dosahováním hned od začátku a naučí totéž Váš tým.

Jak začít

MUSÍTE své podnikání začít seznamem perspektivních partnerů. To je Vaše nejlepší investice. Je to Váš vlastní kolektiv. Myslete na ně jako na Váš “inventář.” Uvědomte si, že většina lidí nemá finanční svobodu ... Mezi tyto lidi patří :

 •   Lidé, kteří chtějí více, než zrovna mají
 •   Lidé, kteří se chtějí podívat do míst, kde ještě nikdy nebyli
 •   Lidé, kteří chtějí pomoci těm, kterým ještě nepomohli
 •   Lidé, kteří jsou unaveni svou průměrností
 •   Lidé, kteří stále mají sny a jsou ochotni pro to něco udělat
 •   Lidé, kteří si rádi vydělají extra peníze prací z vlastního domova

6

Zapište si jejich jména!

 •  Zapište si jména Vašich 20 hlavních perspektivních partnerů – okamžitě! Těch, kteří jsou Vám nejbližší nebo těch, se kterými je snadné navázat kontakt. Pozvěte je, aby se šli podívat nebo aby se během 72 hodin (o tom více později) zúčastnili prezentace o Příležitosti k podnikání. Prohlédněte si Váš mobilní telefon, adresář, Váš seznam e-mailových kontaktů nebo i sesbírané vizitky nebo cokoliv, kde máte jména svých nejbližších.
 •  Sestavte si Váš počáteční Seznam Vašeho okolí, nejméně 200 osob – to je to magické číslo!
 •  Většina lidí zná celá jména nejméně 300 OSOB.
 •  Pokud znáte 100 lidí, kteří znají dalších 100 lidí, kteří znají dalších 100, dělá to JEDEN MILION OSOB!
 •  Netvořte si předsudky o nikom - každý má svůj vlastní sen. Vždycky si pamatujte, že v tomto podnikání nejde o to, koho znáte Vy, ale o to, koho znají ONI. Můžete si myslet, že neznáte nikoho, kdo by se o to zajímal. Člověk, o kterém si myslíte, že není “ten pravý”, může být budoucí Diamant.

Vytvořte si PRACOVNÍ POSTOJ ...  někteří budou – někteří nebudou – nevadí – DALŠÍ!

Když se setkáte s novým člověkem, určitě jej přidejte do Vašeho seznamu. Přítel přítele, nový partner při golfu, majitel čistírny nebo mechanik. Ujistěte se, že jsou na seznamu. Týdně byste měli do své databáze přidávat 15 - 20 nových osob.
V následujícím bodě použijte kruhy známých, které Vám usnadní vytvořit si databázi a přidávat do ní další jména.
Samozřejmě že ne všichni z Vaší databáze budou mít zájem o příležitost a to je v pořádku. Musíte si ke svému podnikání vytvořit PRACOVNÍ POSTOJ a když jeden člověk řekne “ne”, hned pomyslete na další tisíce, kteří jen čekají na to, aby mohli říct “ANO”!
ZAPAMATUJTE SI: Někteří budou - někteří nebudou - nevadí - DALŠÍ!
Konečně, kolik ústřic musíte vylovit, než najdete jednu perlu? Čím více lidí pozvete, tím lépe rozeznáte ty osoby, kteří se pravděpodobně budou zajímat o příležitost změnit jejich životy.

Solidní duplikace začíná tříděním těch pravých lidí. A navíc je třeba selektovat rychle a nedat se vysávat. Ztracený čas Vám už nikdy nikdo nevrátí. Je to škoda, protože ten čas jste mohli věnovat někomu jinému.

Vždy si pamatujte, že jsme v LIDSKÉM podnikání a LIDÉ hýbají výrobkem. Dostáváme zaplaceno za množství prodeje, když lidé používají výrobek a prodávají jej partnerům. Středem Vašeho zájmu musí být vždy rozpoznat ty osoby, které vidí prospěšnost výrobku a příležitost k podnikání. Hledáme šťastné, pozitivní lidi, kteří žádají od života víc a jsou ochotni pro to něco udělat.
Teď, když máte Vaši databázi kontaktů (potenciálních partnerů) je čas naučit se správnému způsobu jak je pozvat k bližšímu pohledu a následovat jednoduché kroky k nastartování Vašeho podnikání.

7

Komu dnes můžete pomoci?
Používejte tento šikovný seznam okruhů a do databáze si napište nejméně 200 jmen Vašich potencionálních partnerů.

1. Kdo není spokojen v zaměstnání?
2. Kdo není spokojen s platem?
3. Kdo má vstřícnou osobnost?
4. Kdo vlastní podnik?
5. Kdo má rád peníze?
6. Kdo potřebuje víc peněz?
7. Kdo je rád ve společnosti energických lidí?
8. Kdo jsou Vaši přátelé?
9. Kdo odešel z práce?
10. Vaše sestry/bratři?
11. Vaši rodiče?
12. Vaši bratranci/sestřenice?
13. Vaše děti?
14. Vaši strýci/tety?
15. Příbuzní Vašeho partnera/partnerky?
16. S kým jste chodil/a do školy?
17. S kým pracujete?
18. Kdo je v důchodu?
19. Kdo pracuje na poloviční úvazek?
20. Kdo hledá práci?
21. Koho propustili z práce?
22. Kdo si koupil nový dům?
23. Kdo odpovídá na inzeráty?
24. Kdo podává osobní inzeráty?
25. Kdo Vám dal vizitku?
26. Kdo pracuje v noci?
27. Kdo Vám dováží pizzu?
28. Kdo se Vám nejvíc líbí?
29. Kdo má hezké auto?
30. Kdo potřebuje nové auto?
31. Kdo chce jet na dovolenou?
32. Kdo příliš pracuje?
33. Kdo jsou Vaši sousedi?
34. Kdo prodává neco podobneho jako Vy ...
35. Kdo je zapojený do vztahového marketingu?
36. Kdo prodává zboží z domu?
37. Kdo chce víc volnosti?
38. Kdo má rád týmové sporty?
39. Kdo vybírá peníze na charitu?
40. Kdo vlastní propagační kancelář?
41. Kdo tráví mnoho času na počítači?
42. Kdo má rodinu v cizině?
43. Kdo má rád politické kampaně?
44. Kdo spravuje auta?
45. Kdo organizuje společenské akce?
46. Kdo je v armádě?
47. Kdo je Váš zubař?
48. Kdo je Váš doktor?
49. Kdo Vám dělá daně?
50. Kdo pracuje v bance?
51. Komu posíláte lístky ke svátkům?
52. Kdo je prodavačem?
53. Kdo prodává reality?
54. Kdo jsou Vaši učitelé?
55. Kdo Vám opravuje auto?
56. Kdo prodává nova auta?
57. Kdo Vám opravuje dům?
58. Kdo pracuje ve státní službě?
59. Kdo je nezaměstnaný?
60. Kdo je v důchodu?
61. Koho znáte na universitě?
62. Kdo čte svépomocné knihy?
63. Kdo čte knihy o úspěchu?
64. Kdo jsou rodiče přátel Vašich dětí?
65. Koho jste potkali na dovolené?
66. Kdo Vás obsluhuje v restauraci?
67. Kdo Vám stříhá vlasy?
68. Kdo spravuje Váš byt?
69. Kdo má děti na univerzitě?
70. Kdo rád tančí?
71. Koho jste potkali na večírku?
72. Kdo rád nakupuje?
73. Koho jste poznali v letadle?
74. Kdo dělá dobrovolnou práci?
75. Kdo je Váš nadřízený?
76. Kdo Vám donáší poštu?
77. Kdo Vám volá domů?
78. Kdo Vám volá v práci?
79. Kdo Vám doručuje noviny?
80. Kdo Vám pomáhá na zahradě?
81. Kdo hlídá Vaše děti?
82. Kdo chodí do Vašeho kostela?
83. Koho jste potkali na ulici?
84. S kým Vás seznámili Vaši přátelé?
85. Kdo Vám šije šaty?
86. Kdo prodává kosmetiku?
87. Kdo prodává boty?
88. Kdo je Váš lékárník?
89. Kdo by chtěl být svým pánem?
90. Kdo Vám rovná nákup do tašky?
91. Kdo chce být povýšen?
92. Kdo používá mobilní telefon?
93. Koho zajímají nové vynálezy?
94. Kdo žije ve drahém domě?
95. Kdo je bohatý?
96. Kdo má hodně přátel?
97. Koho jste potkali při cvičení?
98. Kdo Vám pomůže?
99. Kdo je členem obchodní komory?
100. Koho jste ještě nezaznamenali?

8

Zákazník č. ___________________________________ Datum _______________________________
Osobní informace:
Jméno____________________________________________________________________________
Adresa ___________________________________________________________________________
Pracovní telefon ____________________________ Domácí telefon ____________________________
Mobil_ ___________________________________ Email____________________________________
Jak jste se potkali? (Přes koho/kde) _ ____________________________________________________

O Vašem potenciálním zákazníkovi:

Rodina __________________________________________________________________________
Zaměstnání _______________________________________________________________________
Rekreace _________________________________________________________________________
Finance __________________________________________________________________________
Kontakt & pozván dne ________________________________________________________________
Sledoval/účast na prezentaci info _ _______________________________________________________

Následný telefonát:

Datum_____________ Čas _____________ Vedoucí _ ____________________________
POZNÁMKY:_____________________________________________________________

8

POZVÁNÍ

Prvním krokem ke každému pozvání je zavolat potenciálnímu zákazníkovi s pocitem nadšení a naléhavosti.
Pozvěte prvních 20 osob na Vašem seznamu okamžitě - během 72 hodin! K pozvání přidejte otázku

• “Objevil/a jsem další zlatý důl. Zajímalo by Vás zjistit jak získat všechno, co si v životě přejete”?
• “Jste někdo, kdo chce víc, než teď zrovna máte? Jste ochoten/a pro to něco udělat?”
• “Pokud by Vám vyhovoval příjem a měl/a byste čas, byl/a byste ochoten/a zjistit, čeho se toto podnikání týká?”
• “Poskytne Vám Vaše současné zaměstnání nebo podnikání takový celoživotní příjem, jaký potřebujete a chcete?”
• “Slyšel/a jste o společnosti, která se jmenuje xy?”
• “Nechtěl/a byste si při současném příjmu vybudovat své vlastní podnikání jen za pár hodin týdně?”

Další skvělá otázka je ta, která se týká jejich snů.

“Kdybyste měl/a všechny peníze, co jste si kdy přál/a a všechen volný čas k jejich užívání, jak by se změnil Váš život?” Na chvilku se odmlčte a potom se potenciálního partnera zeptejte:

Vhodné pozvání by mělo být:

• Dobře naplánované, ale opravdové a upřímné
• Soustředit se na výhody pro partnera
• Směřovat k brzkému setkání
• Naléhavé

• „Žil/a byste ve stejném domě?“
• „Měl/a byste stejné auto?“
• „Jezdil/a byste častěji na dovolenou?“
• „Zaplatil/a byste kreditní karty?“
• „Dal/a byste víc na dobročinné účely, nebo finančně pomohl/a lidem, kterým jste si nemohl/a dovolit pomoci dříve?“
• „Strávil/a byste víc času s přáteli, rodinou a Vašimi blízkými?”

9

Téměř 100% dotázaných lidí Vám řekne, že jejich “sny” se nesplní, pokud budou dělat to, co teď dělají. Přiznají Vám to. Jasně Vám říkají, že nemají dostatečný příjem na splnění svých snů.

Tak se zeptejte „Jste ochoten/na pro to něco udělat“? Zeptejte se, zda mohou postrádat několik minut a dozvědět se o finanční příležitosti, která může změnit jejich život a pomoci jim dosáhnout jejich sny. Potom jim povězte o úspěšném případu jednoho z partnerů a ukažte jim naší příležitost k jejich podnikání.

„Mému partneru v podnikání < JMÉNO VEDOUCÍHO> zavolal jeho přítel a pověděl mu o této neuvěřitelné příležitosti jak si vydělat peníze. Právě ho měli vystěhovat z bytu a tak jako mnoho z nás potřeboval rychle peníze. Neměl co ztratit. Podíval se na krátkou prezentaci na internetu a s nadšením nad příležitostmi řekl své ženě ‘Naše životy se právě změnily’. Začal obtelefonovávat všechny lidi co znal a požádal je, aby se dívali na stejnou krátkou prezentaci. Během 6 týdnů zaplatil své dluhy a byl na cestě k vydělání šestimístného platu.

„Zaregistrujte se i zdarma a okamžitě pochopíte, proč jsem tak nadšený. Stejně tak to dělají i další lidé a ten, kdo řekne první ‘ano’, bude vydělávat na těch ostatních. (Toto vytváří naléhavost k účasti na příští dostupné prezentaci). „Mohu s Vámi počítat ?)

Poznámka: Ujistěte se, že znáte úspěšné příhody několika vedoucích a že je můžete střídat.

Amatér ve Vztahovém marketingu může oslovit 10 potenciálních partnerů a pouze 1 nebo 2 se zaregistrují.
Skutečný profesionál může zaregistrovat 8 nebo 9 z 10 oslovených.
Profesionálové, kteří nacvičovali zvací dovednosti dosáhnou vysokého obratu. Ti, kteří nenacvičovali, budou mít slabou odezvu.

Naštěstí lze registrační dovednosti - jako každé jiné dovednosti - snadno rozvinout, stačí jen odhodlání naučit se jakým způsobem.

90% efektivního pozvání tvoří nadšení

V podnikání a zvláště ve Vztahovém marketingu existuje jedna velká pravda: Nemůžete se ve stejné chvíli zdokonalovat a zároveň vypadat dobře.

Vždycky musíte procvičovat. Potom musíte POUŽÍVAT to, co jste se naučili. Potom je potřeba nacvičovat ještě více. Zní to jednoduše. Ne všichni jsou ale ochotni DĚLAT vše, co to obnáší. “Zkouší” různé věci ... příliš jim to nejde ... a potom to vzdají. Úspěšní lidé v našem podnikání vytrvali ... nacvičovali více ... a zlepšili se!

Teď si něco poslechněte: Váš první přístup k potenciálnímu zákazníkovi nebude ten nejlepší. Uklidněte se! Dá se to předpokládat a je to v pořádku. Pamatujte si, že vyhrát v tomto podnikání je procvičovat ... zlepšovat se ... a vytrvat, když už se ostatní vzdali.

10

Výhody versus vybavení

Při popisování podnikatelské příležitosti hovořte o načasování projektu - ne o jeho vlastnostech a funkčnosti a tabulkách.

VELKÁ CHYBA, které se noví společníci dopouští je, že se snaží budovat svá pozvání k podnikatelské příležitosti na vlastnostech a funkčnosti systému, místo na jeho načasování. Místo o zbytečností, během zvaní partnerů k příležitosti k podnikání, se soustřeďte na NAČASOVÁNÍ a proč je ZROVNA TEĎ ČAS k tomu, aby se zapojili.

Zde je příklad vysvětlující proč je důležité ZROVNA TEĎ:
Produkty a ceny změní svět. Je to zbrusu nová kategorie! Lidé, kteří se zapojí TEĎ, budou ÚSPĚŠNÍ PRŮKOPNÍCI tak jako výrobci letadel, televize a jiných vynálezů, které změnily svět a které lidé považovali za nové a “předbíhající jejich dobu”, ale které jsou teď životními nutnostmi.

Staňte se profesionálem ve zvaní... čím víc budete cvičit, tím lepší budete

Vidíte ten rozdíl? Takovým způsobem o výrobku přemýšlejte. Z hlediska NAČASOVÁNÍ a s pocitem NALÉHAVOSTI vyvoláte v potenciálním zákazníkovi nadšení.

Soustřeďte se na to, aby se z Vás stal „profesionál“

• Dobré oslovení by mělo trvat pouze 1 - 2 minuty
• Nesnažte se vysvětlovat celou příležitost - Váš sponzor Vám pomůže
• Postupujte jednoduše - Váš tým bude dělat to, co děláte Vy

ZAPAMATUJTE SI: Čím více budete procvičovat, tím lepší budete.

VELMI DŮLEŽITÉ! Ti, kteří vydělávají nejvíc se vždycky přesvědčí o tom, že jejich tým ví, jak správně pozvat. Sponzorovat někoho je jako mít dítě. Dítě se nenaučí chodit a mluvit samo od sebe. Dítě musíte učit. Ti, co vydělávají nejvíce se účastní nejméně 20 telefonátů perspektivním partnerům s novým partnerem a pomohou mu dosáhnout Bronz. Pokud chcete duplikovat rychleji, pomozte Vašemu týmu s prvními 20 telefonáty perspektivním partnerům. Tím pomůžete novým partnerům lépe začít. Ti, kteří si nevydělají prodejem předpokládají, že společníci na to sami “přijdou”. Nikdy nic nepředpokládejte!

Pokud zvete lidi, ale oni se na prezentaci nedívají, zastavte se a požádejte Váš podpůrný tým o pomoc - Vaše technika potřebuje zlepšení. Podnikání začíná úspěšným oslovením.

11

Jak se potýkat s možnými otázkami nebo námitkami

Pokud Vám potenciální zákazníci kladou při zvaní mnoho otázek znamená to, že vysvětlujete příliš mnoho. Děláte následující: “Prodáváte”, místo abyste “povídali”.

12

Přimějte potenciálního partnera ke zvědavosti

Přimějte potenciálního partnera, který má zájem, aby se registroval co nejdříve. Buďte energičtí a naléhaví, je to nakažlivé. Využijte momentu, který jste vytvořili! Sami si vytvoříte cit pro to, co nejlépe funguje ve Vaší oblasti, rozvrhu a pro Vaše perspektivní zákazníky.

Jinými slovy ti, kteří řeknou „ano“ druzí, třetí a čtvrtí, budou vydělávat na toho, kdo řekl „ano“ první. Upozorněte potenciálního partnera, že ten, kdo první přijde, první mele. Pravidelně kontrolujte rozvrh konferencí a prezentací ve Vašem oddělení a dobře se s ním seznamte. Naše prezentace jsou navrženy tak, aby pomohli Vám i Vašemu potenciálnímu zákazníkovi:

• ONI se seznámí s výrobky a příležitostí k podnikání od zkušených vedoucích
• VY investujete svůj čas tím, že dostanete neomezené množství perspektivních partnerů téměř kdykoliv

Nemusíte rvát partnera na internetovou nebo živou prezentaci. Ukažte mu prezentaci v PowerPointu nebo v krátkém videu.

13

Okamžitě po prezentaci vykonejte registraci i kdyby to mělo být zatím zdarma.

F – RODINA – Chtěli by strávit více času se svojí rodinou?
O – ZAMĚSTNÁNÍ – Mají zaměstnání, ve kterém nejsou spokojeni a dostávají plat, jaký si zaslouží?
R – REKREACE – Co by dělali, kdyby mělí víc volného času?
M – PENÍZE – Potřebují nový dům, nové auto, splatit dluhy, nebo jet na dovolenou?

Během hovoru identifikujte u Vašeho potenciálního partnera CITLIVÉ BODY a podělte se s ním o to, jak příležitost může naplnit jeho sny.
ZAPAMATUJTE SI: Posilování vztahu je dobrá F.O.R.M.a. Něco, co potenciálního partnera nadchlo. Najděte, co to přesně je.
TIP: V deníku partnera zaznamenávejte jeho/její kontaktní informace, jejich zájmy, citlivé body a pokrok během zvacího procesu.

14

Načasování & naléhavost

V tomto okamžiku se Váš partner podělí se o svoji zkušenost. Navíc je důležité, aby Váš partner vysvětlil, jak je fitma celkově dobře umístěna a může tak čerpat výhody z globálního fenoménu, který právě teď vzniká. Vždycky je výhodné zdůraznit načasování příležitosti, kterou má potenciální zákazník před sebou:

“Kdyby existovala jen jedna věc, kterou jsme se v životě naučili o úspěchu, bylo by to přijít včas! Svět, ve kterém dnes žijeme prožívá jedinečnou událost, kterou už nikdy nezažijeme. Je to vznik online videa aplikací a jeho použití. Jak velký je tento fenomén? To je úžasné! Všechno závisí na správném načasování!

A ten čas nastal právě TEĎ! Tato urgentní příležitost přímo klepe na dveře tak, jako nikdy předtím.

Tím, že se člověk brzy zapojí, získá nejlepší příležitost k dosažení úspěchu pro sebe a celou svoji rodinu.“
Takže neváhejte. Pobídněte svého partnera aby zodpověděl všechny otázky a pomohl Vašemu potenciálnímu zákazníkovi začít.

Také ho pozorně poslouchejte a využijte tuto situaci k učení. Jakmile dosáhnete dostatek zkušeností k tomu, abyste někoho dostali na webovou stránku a zaregistrovali jej, můžete převzít konečný krok následného telefonátu a zaregistrovat Vaše vlastní potenciální zákazníky.

Musíte být zcela připraveni a informovaní!

15

Pokud z nějakého důvodu Váš potenciální zákazník váhá a nechce hned začít, jakmile Váš partner skončí, řekněte následující:

„<JMÉNO POTENCIÁLNÍHO PARTNERA>, děkuji, že jste se seznámil s tím, jak můžete změnit Váš život. <JMÉNO PARTNERA> děkuji, že jste se mnou strávil/čas. <JMÉNO POTENCIÁLNÍHO PARTNERA>, byl/a bych rád/a, aby jste se připojil/a k mému týmu; Vím, že máte další otázky, nebo potřebujete více informací a rád bych pro Vás udělal/a následující. Běžte na moji webovou stránku. Najdete tam spoustu zajímavých věcí, které budete mí na svých stránkách i Vy a tím budete mimo jiné vydělávat také.
<JMÉNO PARTNERA> a já Vám zase brzy zavolám. Pokud budete mít do té doby ještě další otázky, napište mi na <VAŠE EMAILOVÁ ADRESA>, nebo mi zavolejte na <TELEFONNÍ ČÍSLO>.”

Nemá momentálně zájem o podnikání - stává se zákazníkem. Kdokoliv může být zákazníkem. Stačí jim povědět o výhodách používání:

„Výhody mohou využívat jak jednotlivci, tak i podniky

Pokud Váš prospektivní zákazník stále nemá zájem, můžete se ho zeptat zda nezná někoho, kdo by se mohl zajímat o vydělání si peněz navíc, nebo o používání výrobků.

“Znáte někoho, kdo by se zajímal o příležitost, nebo kdo by to používal?“ (Pokud odpoví „ANO“, zaznamenejte si jméno, telefonní číslo a emailovou adresu zájemců, aby jste jim mohli zatelefonovat, pozvat je na prezentaci, nebo jim poslat video o výrobku.)

Vždy se ptejte po dalších zájemcích a VŽDY všem zatelefonujte. Někteří z nejúspěšnějších nejdřív řekli „ne“.

16

Následuje několik běžných odpovědí. Od těch, kteří chtěli okamžitě začít až po ty, kteří se vůbec nezajímali a způsoby, jak s nimi pracovat:

• Ano -ano, hned teď: „Jsem připraven/a. Chci změnit svůj život.“
• Ano - ano, později: „Velmi mě to zajímá, ale stále mám několik otázek.“
• Ano, chci výrobek - nezajímá mě příležitost.
• Ne - nikdy: Nevzdávejte se. Stále je výhodné vytvořit si s osobami, které řeknou „nikdy“, vztah. Nikdy nemůžete vědět, kdy okolnosti změní jejich životy.

Vždy si pamatujte, že jde o PŘÍLEŽITOST a příležitost závisí na správném NAČASOVÁNÍ! Pokud se příležitost někomu nehodí dnes, může se dobře hodit v blízké budoucnosti. Pokud jim ale nezavoláte, nikdy se o tom nedozvíte.

U příležitosti jde o správné načasování! Správnou duplikaci zajistíte, když budete vždy všechno dělat správně, Už jste skoro u konce!
Zařadili jste si všechny kroky?
Všechny potenciální zákazníky MUSÍTE v přijímacím procesu provést všemi kroky. I když je zákazník po prezentaci připraven podepsat.

ZAPAMATUJTE SI: Lidé budou dělat to, co děláte VY. Správnou duplikaci zajistíte, když budete vždy všechno dělat správně!

Proč potenciální zákazník řekne “ANO”

V něčem mějte jasno. Potenciální zákazník se nepřidá k Vašemu podnikání kvůli technologiím, nebo kvůli výhodám. V konečné fázi bude jejich rozhodnutí záviset na něčem mnohem důležitějším. Jejich důvěře ve Vás.

Pokud ve Vás Věří, Líbíte se jim a Důvěřují Vám, přidají se. Toto podnikání je celé založeno na vztazích. Mějte to na mysli během celého sponzorovacího procesu. Je to jednoduché!

17

Okamžitě zapojte nového partnera do podpůrného systému

Doba, kdy je nejlépe zapojit nového partnera do podpůrného systému je přesně v té minutě, kdy začnou. Nečekejte! Už nikdy nebudou nadšení víc, než v okamžiku, kdy se přidají k Vašemu podnikání. Okamžitě po přidání je důležité seznámit nového partnera s některými z Vašich výše postavených partnerů. Vytvoří se tak týmové prostředí, vytvoří se příležitost k hovoru o Vašich výše postavených partnerech a zároveň to dodá novému partnerovi rozšířený pomocný systém.

ZAPAMATUJTE SI: Kdokoliv se může přidat, ale úspěch je volitelný. Zvolíte si ho svými činy. Staňte se majitelem Vašeho podnikání. K zařazení do SYSTÉMU musí absolutně dojít. Důležité je okamžitě začít!

Ušetřete si

Stres
Čas
Energii
Peníze

Duplikace Vaším týmem vzejde z modelování VAŠEHO chování. Co Vás Váš tým skutečně vidí DĚLAT, to bude duplikovat. Buďte tím, čím chcete, aby byli druzí

ZAPAMATUJTE SI: Vaším jediným úkolem je vystavit potenciální zákazníky Systému.

Opakujte 4 kroky náborového procesu s každým člověkem, kterého osobně sponzorujete a ujistěte se, že oni sami učí totéž. Nic nepřidávejte, nevynechávejte a neměňte. Funguje to a používají to všichni ti, kteří  vydělávají nejvíce. Prostě dodržujte systém! K zamyšlení: kdybyste koupili McDonaldovu koncesi, začali byste vyrábět hamburgry nějak jinak, nebo změnili zlaté oblouky za zelené? Samozřejmě že ne!

18

Nesnažte se vytvořit svůj “nezávislý systém”. Nebude to fungovat. Vysvětlíme proč:

• Asi 10% lidí jsou prodejní typy. Prodávají rádi a jde jim to. Nebojí se odmítnutí.
• Asi 90% populace má prodej na vrcholu seznamu věcí, které by nedělali ... spolu se skokem do hnízda chřestýšů. Pouhá myšlenka na odmítnutí je zažene zpět do jejich bezpečné zóny.

Nejdůležitější je si pamatovat:
Není to „Je to pro mě?“, ale „Může to kdokoliv duplikovat?“

Jakmile začnete nabízet cizím lidem tzv. „studený marketing“ (MÍSTO osobního marketingu) a klepání na dveře je částí Vaší náborové strategie - okamžitě odradíte 90% potenciálních partnerů. Když přimějete svůj tým aby se učil jak se stát profesionálním prodejcem, Vaše podnikání se NEBUDE rozvíjet. Proč? Protože lidé si neumí představit, že by něco takového dělali.

Pravdou je, že pouze 1 osoba ze 100 bude s „prodejními strategiemi“ úspěšná. „Super prodejní typy“ nelze duplikovat a ti nakonec odejdou. Ještě horší je, že “prodejní typy” nelze duplikovat a “profesionální prodejci” musí každý měsíc sponzorovat obrovské množství osob, jen aby si udrželi stálý plat. Co dělají prodejní typy je dobré jen pro ně; nedají se duplikovat. Pracují poctivě a s dobrými úmysly, ale průměrný člověk je nemůže napodobovat.

Na rozdíl od nich se úspěšní lidé ve Vztahovém marketingu soustředí na jednoduché, opakovatelné akce, které mohou naučit kohokoliv, jako jsou například náborové kroky, které jsou popsané v tomto průvodci.

ZAPAMATUJTE SI: ABSOLUTNÍ PRIORITOU je ujistit se, že organizace zná a učí tyto zásady. Skutečným měřítkem síly organizace je počet jejích vedoucích pracovníků, kteří přesně následují a vyučují systém

S pomocí systému, který může být duplikován kýmkoliv - prodejním typem, nebo neprodejním typem - lze v podnikání uspět. Nejdůležitější je si pamatovat:

Není to “Je to pro mě?”, ale “Může to kdokoliv duplikovat?”
Vybudujte si svůj tým jako vzor a potom tento vzor duplikujte. Vedoucí vede příkladem. VY byste měli VŽDYCKY DĚLAT přesně TO, co chcete, aby dělali druzí.
Tato představa se Vám může zdát příliš jednoduchá, ale buďte si jisti, že má opravdu silný dopad. Skutečným měřítkem síly organizace je počet jejích vedoucích pracovníků, kteří přesně následují a vyučují systém.

19

Přidejte se k nám a pomozte k tomu i svým novým partnerům

Během prvních 72 hodin od připojení k podnikání jste už pozvali Vašich 20 nejbližších potenciálních partnerů, aby osobně sponzorovali. To Vám zajistí velmi rychlé odstartování Vašeho podnikání a nastavení příkladu ostatním k následování.

Postavení v první linii jsou ve Vašem podnikání velmi důležité pozice. Přistupujte k nim jako k výkonným pozicím a zařaďte do nich jen ty nejvýkonnější jedince.

ZAPAMATUJTE SI: Pokud se tento systém zhroutí, bez ohledu na to, kolik stupňů je pod Vámi, znamená to jen jednu věc. Vaše organizace nebyla správně vycvičena. Celé pojetí Vztahového marketingu je DUPLIKACE!
POKUD někdo není schopen duplikace, pokračujte ve sponzorování lidí, dokud nenajdete ty, kteří to dokáží!

Vaši noví společníci to buď dokáží nebo nedokáží během jejich prvních dvou týdnů v podnikání. Jsme tvorové zvyku a způsob, který jim ukážete, jak mají strávit ty první 2 týdny, nové zvyky vytvoří.

Pokud noví společníci stráví první dva týdny “přípravou na přípravu”, sledováním videa o výrobku a jeho technologických vlastnostech, čas bude ubíhat a ničeho nebude dosaženo - nadšení opadne a jejich sny se vzdálí z jejich dosahu.

Výhody členství v klubu aktivních:
• Noví společníci si vydělají provizi V PRVNÍM TÝDNU
• Noví společníci prodělají velkou proměnu z těch, co jsou motivováni na ty, co sami motivují.
• Vy dosáhnete okamžitou hybnou sílu

Vaše TOUHA pomoci novým partnerům dobře pracovat hned od začátku MUSÍ BÝT SILNĚJŠÍ, než jejich neúmyslná ochota pracovat špatně.

Když ale noví společníci stráví první 2 týdny “akčními kroky”, jako je zvaní potenciálních partnerů a jejich návštěvou na prezentacích, začnou dosahovat malých úspěchů - Tým se začne rozrůstat, hybná síla zesilovat, nadšení růst a splnění jejich snů bude v dosahu.

20

Váš trh ......  Ti, co si vydělávají nejvíc vždycky pracují v rámci jejich svého trhu a učí ostatní totéž. Proč?

• To je pravý VZTAHOVÝ marketing – přátelé dělají to, co dělají přátelé.
• Podnikání je založeno na DŮVĚŘE a cizí lidé Vám nedůvěřují.

Bylo dokázáno, že většina lidí zná celá jména nejméně 300 lidí. To znamená, že Vy sami máte svých nejméně 300 potenciálních partnerů v teplém trhu.

Ti, co vydělávají nejvíc pomáhají jejich novým partnerům zůstat DENNĚ ve styku s jejich teplými trhy a poskytují jim nezbytnou pomoc přímou prací s přáteli, členy rodiny a partnery v podnikání.

Vždy musíte ohodnocovat co děláte. Vždy si sám sobě dávejte tyto dvě otázky:

1. Pracuji s MÝMI osobně sponzorovanými partnery KAŽDÝ DEN?
2. Pracuji s JEJICH osobně sponzorovanými partnery KAŽDÝ DEN?

Pokud odpovíte na obě otázky „ano“, je všechno v pořádku! Jste na správné cestě vybudovat si silný podnik. Pokud nejsou obě odpovědi „ano“, musí se jimi stát. Úspěch VAŠEHO podnikání závisí zcela na TÝMOVÉ PRÁCI

Spolu
Každý
Dosáhne
Víc

21

Vytvořte model - poté model duplikujte

Vytvořit úspěšnou síť spolupracovníků není snadné. Nemá to být snadné. Je to ale jednoduché. Pokud jste ochoten/na postupovat krok za krokem podle systému, můžete dosáhnout obrovského a trvajícího úspěchu.

Vztahový marketing je postaven na jednoduchém předpokladu, kdy všichni důsledně vykonávají malou část podnikání.

Ta je potom opakovaná, osobou po osobě, dokud exponenciální růst nepřetvoří malé organizace do velkých organizací a velkých provizí. Jak se to dokáže? Učením a duplikací jedné jednoduché zásady.

22

Jasná vize

Umíte si představit, že dosáhnete postavení Hvězdy ?

Příjem - zřeknutí se práv: Jakýkoliv příjem, uvedený v jakémkoliv marketingovém materiálu nepředstavuje nutně příjem, pokud nějaký, který partner může, nebo si vydělá během účasti v kompenzačním plánu. Všechny odkazy na příjem, implikované, nebo udané v kompenzačním plánu jsou pouze z vysvětlujících důvodů. Čísla nesmí být považovaná za zaručená, nebo za předpoklad Vašich skutečných příjmů, nebo zisku. Nikdo NEZARUČUJE žádnou výšku příjmů nebo výdělků žádnému partnerovi; jakékoliv ujištění, nebo zaručení příjmů by bylo zavádějící.

Záleží na Vás, jak se rozhodnete o časovém úseku, ve kterém pozvete 200 osob. Jak dlouho chcete čekat? Jak těžce chcete pracovat?

23

Proč 20? NENECHEJTE SE TÍM VYDĚSIT! Se selháním druhých se v uvedených číslech počítá. Ze 20 partnerů, které osobně sponzorujete by se mělo 3 - 5 plně zapojit do podnikání.

Základem je pomoci několika lidem tak, aby to pro ně fungovalo. Nemějte obavy o ty, kteří se přidají jen proto, aby zase odpadli. OKAMŽITĚ zapojujte nové partnery do systému.

• Tento obchod vždycky odmění loajalitu.
• Čas vždycky oddělí zrno od plev.

V podstatě záleží na tom, zda jste schopni během příštích 2 - 5 let najít 40 osob, které opravdu chtějí změnit jejich život. Pokud to dokážete, tak jste našli svou finanční nezávislost.

Neúspěšní budete jedině, když to vzdáte

24

Bušte bojovní! Nikdo s Vámi už nebude potom cloumat.

25

Budování do hloubky: Jak nalézt & zmocnit se skryté schopnosti k vedení

Proč někteří lidé budují velké společnosti a dostávají po desetiletí obrovské sumy zbytkových příjmů, zatím co jiní neustále pracují a nikdy nedosáhnou úspěchu? Rozdíl je v budování Vaší organizace do hloubky.

Práce „pod vedením“ Vašich osobně sponzorovaných partnerů je budování do hloubky. Znamená to být intimně obeznámený se VŠEMI potenciálními vedoucími ve Vaší organizaci - nejen s těmi, které VY znáte a bez ohledu na to, jakého stupně dosáhli. To rozhoduje o Vašemu úspěchu.

Příčinou, proč většina podniků selže je, že jejich majitelé nejsou schopni identifikovat a rozeznat potenciální vedoucí osobnosti. Zajímají se pouze o čísla a o množství. Nesoustředí se na ten nejdůležitější základní prostředek: jejich skryté vedoucí osobnosti. Při nejlepším pracují pouze s jejich osobně sponzorovanými partnery. Abyste byli úspěšní, musíte identifikovat a úzce pracovat se VŠEMI Vašimi vedoucími; bez ohledu na jejich postavení. To je jediná správná metoda k budování značných, dlouhodobých příjmů.

Vždy duplikujte vedoucího... přináší to budoucí růst.

Staňte se odpovědní za rychlý postup Vašich lidí. Vaším cílem je pomáhat VŠEM Vašim partnerům - těm, které osobně sponzorujete i těm “skrytým v hloubkách Vaší organizace”. Nejlepším začátkem s Vašimi novými partnery je pomoci jim s jejich 20 prvními nejlepšími potenciálními zákazníky a tím je aklimatizovat na 4 kroky k úspěchu.
Také se s nimi určitě spojte během prvních 72 hodin, což je v jejich podnikání kritická doba. Tato formativní etapa „udává tón“ a určuje, zda přistoupí k podnikání jako ke skutečnému podnikání ... nebo jen jako k zájmovému koníčku. Pomozte svým lidem vybudovat jejich seznam 20 nejbližších osob a pomozte jim při zvaní. Dělejte vše, co je možné! Protože úzká spolupráce s Vašimi partnery VÁM umožní vybudovat solidní základy, které Vám umožní celoživotní zbytkový příjem. Veďte příkladem. Učte příkladem. Kultivujte je tím, že jim ukážete jak na to.

Soustřeďte také svoji pozornost na ty, kteří budou zítra vedoucími osobnostmi. Během jejich identifikace hledejte v obou Vašich týmech, až se dostanete do hloubky 15 - 20 osob v seznamu Vašich aktivních partnerů. Vaší odpovědností je pomoci těm nejspodnějším a nejnadšenějším partnerům ke správnému začátku. Pokud nemají zájem o rychlejší postup, buďte s nimi trpěliví a pomozte jim nastolit konzervativnější cíle. Stále je ale pozorujte. Jejich situace se může změnit.

Věnujte mimořádný čas těm, kteří berou své podnikání nejvážněji. Tím splníte svůj závazek partnerům, kterým jste pomohli začít s jejich podnikáním, k rychlému startu. Pamatujte si že nemůžete předpokládat že vědí co a jak dělat. Samotný fakt, že pracujete s lidmi, kteří jsou hlouběji v týmu vyvolá nadšení a hybný moment u všech, kteří jsou zařazeni nad těmi, se kterými pracujete

Znásobujete tím svůj výkon! Přibíráním a aktivací nových partnerů hluboko a „na kterémkoliv stupni“.

ZAPAMATUJTE SI: Vždy duplikujte vedoucího. V jakémkoliv narůstajícím podnikání byste měli vyhledat a pracovat se 3 -5 stabilními vedoucími z každého křídla týmu. Vedoucí, podporovaný vedoucím, podporovaný vedoucím upevňuje existující aktivitu a podněcuje budoucí růst.

26

Jak identifikujete vedoucí osobnost?

Vedoucí osobnosti identifikujeme podle jejich činů. Jsou zapojeni do 4 kroků k úspěchu a totéž učí svoji skupinu. Stavěním „do hloubky“ budete schopni identifikovat vedoucí dneška a potenciální vedoucí zítřka, protože vykazují zjevnou sadu vlastností.

Takoví vedoucí:
• Mají sen a vědí, “proč” něco dělají
• Vždy mají pozitivní přístup
• Jsou dobří posluchači
• Mají pevné morální zásady
• Následují a učí 4 kroky k úspěchu
• Jsou zavázáni k pravidelnému představování příležitosti k úspěchu
• Účastní se programu Hvězdná horečka
• Účastní se místních, státních a národních akcí a školení
• JSOU SVÝMI NEJLEPŠÍMI ZÁKAZNÍKY
• Vedou příkladem
• Neustále chválí své nadřízené, jejich organizaci a podnik
• Jsou skvělí propagátoři
• Používají všechny výrobky
• Vytváří solidní základnu partnerů
• Nikdy nepřikládají podniku “negativitu”
• Jsou schopni vyřešit každý problém

Klíčem k přilákání nových vedoucích osobností je, abyste Vy sami byli jednou z nich!

Jakmile jste identifikovali Vaše vedoucí osobnosti, věnujte svůj čas jejich vývoji a zároveň také vždy pokračujte v osobním sponzorování nových partnerů. Klíčem k přilákání nových vedoucích osobností je, abyste Vy sami byli jednou z nich! Všechny učíme, aby následovali vedoucího. Vždycky propagujte, chvalte a pracujte s vedoucími ve vyšším postavení.

ZAPAMATUJTE SI: Učte znovu a zase znovu stejnou zásadu všechny ve Vaší organizaci. Podělte se o tíhu odpovědnosti tak, abyste mohli pracovat s více vedoucími a získat tak co nejvyšší provizi.

27

Magický moment

Magický moment v procesu sponzorování nastává, když potenciální zákazník pochopí vizi a rozhodne se připojit se k podnikání. Je tu ale ještě další magický moment - a ten je dokonce důležitější! Nastane, když Váš nový partner skutečně pochopí, jak se jeho sny mohou stát skutečností.

Společníci obyčejně odpadnou proto, že ten druhý magický moment nikdy nenastal. Váš partner začne pochybovat. Ty velké šeky, automobil a dovolené znějí dobře ... pro Vás. Váš partner ale není schopen pochopit, jak těchto věcí může dosáhnout. Pokud mu/jí neukážete, jak těchto snů může dosáhnout, nebude nikdy v pravém rozpoložení mysli vydržet, překonat překážky a dosáhnout úspěchu. Pokud jste schopen/a ukázat souvislost, získal/a jste partnera na velmi dlouho.

Projděme si znovu proces sponzorování. Provedete prezentaci a sponzorujete nového partnera. Je nadšený a začíná snít o vydělávání peněz, luxusním způsobu života a o všem, co je spojeno s vedoucím. Řeknete mu, aby vyhotovil seznam 20 osob, ale protože zná jména horních 5, zavolá jim sám a zkusí je pozvat na další prezentaci Potom se stáhne do pozadí a čeká na velkou výplatu.

Všechno začíná na jednoduchých základech. Naučte se sadu dovedností a soustřeďte se na podstatné.

Váš partner Vám poté oznámí: “Prostě už nikoho jiného neznám”. Než by čelil dalším obavám a odmítnutí, raději postupně mizí. Samozřejmě se ukázalo, že jeho obavy jsou větší, než jeho sny. Vidí velké provize, dovolené a automobily jako abstrakt - zní a vypadá to dobře, ale jemu se to nikdy nestane.

Každý rok se do Vztahového marketingu přihlásí stovky tisíc lidí, kteří hledají lepší životní úroveň, ale na každého úspěšného partnera připadne jeden, který vypadne téměř okamžitě.

Co tedy udělá z člověka úspěšného partnera s týdenním velkým šekem s mnoha nulami, zatímco ostatní odpadnou? Téměř ve všech případech lze situaci napravit jednoduchým následováním několika základních sad dovedností, které se  učíte.

ZAPAMATUJTE SI: Všechno začíná na jednoduchých základech. Naučte se sadu dovedností a podnikání bude snadné. Pokud se je nenaučíte, budete vystaveni odmítnutí, odpadnutí, frustraci a velmi malým provizím. To se dá očekávat.

Pokud jste sám partnerem, který nedosahuje úspěchu tak rychle, jak očekával - i když jste studoval Průvodce Platinové horečky, POŽÁDEJTE O POMOC! Stále máte VELKÉ SNY a NADĚJE ... stále VĚŘÍTE! Teď, když už jsme začali, můžeme spolupracovat tak, abyste zefektivnili roky znalostí o Vztahovém marketingu.

Společně můžeme změnit Váš život!

28

Nyní jste připraveni

Teď, kdy pevně a bezpečně postupujete vpřed s budováním Vašeho týmu a identifikací vedoucích osobností je důležité Vám připomenout, že je s Vámi na každém kroku Vaší cesty k úspěchu.

Udržení tempa Vám usnadníme tím, že si své podnikání můžete vzít s sebou, ať jste kdekoliv. Vytvořili jsme celou řadu kvalitních značkových výrobků a propagačních materiálů, které Vám pomohou zviditelnit.

je „lidové“ podnikání a založení pevné sítě kontaktů a solidní podpůrné skupiny je pro Váš úspěch nezbytné. Nic není tak přesvědčivé, inspirující a motivující, než setkání s ostatními úspěšnými lidmi a podílení se o osobní zkušenosti.

Čím víc uslyšíte, tím víc se dozvíte; čím víc víte, tím rychleji se rozvíjíte! Pokud to s budováním Vašeho podnikání a zaručení finanční nezávislosti pro Vás a Vaši rodinu myslíte vážně, musíte vykonávat následující:

• Chopit se každé příležitosti ke zdokonalení sama sebe a Vašeho podnikání: mluvte, poslouchejte a učte se
• Účastněte se místních akcí, setkání o příležitosti a školení
• Přiveďte na setkání o příležitosti hosty
• Zapojte se do prezentace o příležitosti k podnikání a pozvěte členy Vašeho týmu
• Zúčastněte se všech webových školení Platinové horečky a konferenčních telefonátů
• Zapojte se do našeho firemního vysílání se zakladatelem.
• Buďte aktivní a navštěvujte podnikové akce

To všechno se týká Vás a VAŠICH snů. CHCEME, abyste byli úspěšní a dokázali věci, které učiní Váš život snazší, šťastnější a vzrušující.
Vaše podnikání JSTE VY. Zhodnocováním každé příležitosti, kterou Vám nabízíme, jsou Vaše sny na dosah ruky!

Nakonec si zapamatujte, že s velkým úspěchem jde ruku v ruce velká odpovědnost dávat zpět druhým. Dedikace je hovořit za ty, kteří hovořit nemohou a pomáhat změnit životy po celém světě.

29

Obchodní značení a pomocné prostředky

Firma zajišťuje všechny propagační materiály, které potřebujete k označení a budování Vašeho podnikání. Určitě si objednejte z Vašeho oddělení již dnes marketingové prostředky!

VŽDYCKY mějte marketingové prostředky připravené k použití. Mějte u sebe vizitky. Nikdy nevíte, koho potkáte, nebo kde je potkáte.

Nový byznys na dosah

• Působivé zprávy & vyprávění o oboru Vztahového marketingu
• Články o výrobcích & kompenzačních plánech, dobrozdáních & další
• Dávejte je potenciálním partnerům & řekněte jim, že tam najdou vysvětlení ke všemu!

30

Důležité věci k zapamatování

 1. Pokud to není na těchto stránkách, NEDĚLEJTE to. NEBUDE to fungovat, nebo se to nedá duplikovat. Pravidlo č. 1 v podnikání je: nezáleží na tom, zda to funguje pro Vás - záleží na tom, zda to mohou všichni duplikovat.
   
 2. Budování rozsáhlé sítě kontaktů NENÍ snadné, ale JE to jednoduché. Soustřeďte většinu Vašeho času na činnosti, které produkují výnos. Dostanete zaplaceno pouze tehdy, když někdo koupí Vaše výrobky a stane se partnerem, nebo zákazníkem.
   
 3. Soustřeďte tedy svůj čas na zvaní potenciálních partnerů na prezentaci o příležitosti a poté je kontaktujte.
   
 4. Neztrácejte čas tvořením Vašich webových stránek, nebo prezenčních pomůcek. Všechno, co kdy budete potřebovat, je už pro Vás k dispozici!
   
 5. Buďte na 100% plní NADŠENÍ a POZITIVNÍ. Pozitivní energie je nakažlivá. Když noví potenciální zákazníci vidí a cítí takovou energii, budou se chtít přidat!
   
 6. Vytvořte si působivé povídání o výrobku tím, že jej budete DENNĚ používat ve styku s přáteli, rodinou a obchodními partnery. Budování a udržování vztahů je ve Vašem podnikání a osobním životě absolutně kritické. Pokaždé, když chcete poslat textovou email, pošlete video email!
   
 7. Vždycky si pamatujte: jste v „lidovém podnikání“.
   
 8. Nikdy, nikdy, NIKDY nemluvte špatně o svém výše postaveném partnerovi, přednášejícím, ani o žádném členu týmu. Jen pozitivní zprávy jdou do Vaší organizace - vždycky svůj tým povzbuzujte.
  Pokud máte problémy nebo obtíže, obraťte se prosím na Vašeho výše postaveného partnera.
   
 9. Omyly patří k procesu učení. Nikdy se jimi nenechejte odradit - dodají Vám sílu v budoucnu.
   
 10. UŽÍVEJTE SI TO! Jste na dobré cestě k uskutečnění svých snů!

Přineste nám Vaše sny a my Vám pomůžeme dokázat zbytek!

 

No a kdo chce vydělávat jen za to že si s někým píše nebo mluví jako třeba u Skype, Viber nebo Messengeru, tak podívejte se na toto. Kdyz tak zde je vysvetleni WowApp o jde v cestine. Pokud pouzijete muj link, tak mne budete mit automaticky v kontaktech.