Zpráva WQA  

 

 

Nahoru
Látka po které žízní každá buňka
Různé tipy vod
Co nám a jak škodí
Chlór a Vaše sprchování
Sinice a jejich toxiny
Co dokáže čistá voda
Hloupé názory
Kolik máme vypít vody
Pravda o minerálech
Kolik Magnesie můžeme vypít
Šokující pravda o vodě
Nepodceňujte vodu
Jak to vyřešit
Kvalita vody z vodáren v ČR
Doúprava vody
Význam reverzní osmózy
Filtry na trhu
Časté otázky
Zpráva WQA
Vyhláška
Kontakt  

Zpráva WQA (Water Quality Association) o vlivu reverzní osmózy na vodu

Na Mezinárodním HPC sympoziu, které bylo organizováno National Sanitation Foundation (Národní „sanitární“ nadací) a World Health Organization (Světovou zdravotní organizací) konané v Ženevě ve dnech 22.-24.dubna 2002 jsme se zabývali Vaší vznesenou otázkou, ohledně přijatelnosti pití vody, která je upravená pomocí reverzní osmózy. Známí vědci z celého světa se zúčastnili tohoto setkání a prezentovali 40 vědeckých prací a výzkumů. Silný konsensus zakončení z tohoto sympozia je, že heterotropní pancíř bakteriální rovnováhy, jak se může vyskytovat z reverzních úprav vody, nemá absolutně žádný negativní vliv na pitnou vodu.

Reverzní osmóza (RO) odstraní z vody 95% či více rozpuštěných a rozptýlených kontaminantů a produkuje čistou a zdravou pitnou vodu. Jak voda upravená reverzní osmózou i voda destilovaná mají obdobně nízkou hladinu rozpustných látek (TDS). Systém RO a destilace jsou podobné co se týče rozpuštěných látek (TDS). Takto upravená voda byla používána na lodích a na mořském pobřeží k produkci bezpečné a chutné pitné vody. Většina velkých měst má přírodní TDS hladin ve vodovodním řadu dodaných v městské pitné vodě nižší než v typické osmotické vodě. Například ve Spojených státech amerických, v Potlandu, Oregonu je hodnota rozpuštěných látek 23 mg/l, v Lake Tahoe, Californii je 50 mg/l, Bostonu a v Massachusetts je 64 mg/l a v částech New York City 41 mg/l.

Takováto nízká hladina minerálů ve vodě nepoškozuje zdraví a neochudí tělo o minerály nezbytné pro dobré zdraví. Základní funkce vody v lidském těle je, že slouží k přenosu látek, regulaci teploty, mazání kloubů a ostatních tkání, a podílení se v biochemických reakcích v našem těle. Demineralizovaná voda je přijatelná a dobrý zdroje k uspokojení všech těchto fyziologických funkcí. Na druhou stranu tělo získává živiny a minerály, potřebné k dobrému zdraví, z jídla a ne z pitné vody. Vlastní kontrolní mechanismus lidského těla (homeostóza) reguluje obsah minerálů v tělních tekutinách a vylučování různých typů iontů z těla, podle toho, jestli člověk pije vodu s vysokým či nízkým obsahem minerálních látek. Množství minerálních živin získaných z vody je opravdu bezvýznamné. Například jeden šálek mléka poskytuje množství minerálů ekvivalentní s několika galony obyčejné tvrdé pramenité vody. Nebo při cvičení v teplém počasí hrozí největší nebezpečí z dehydratace a správná rada, jak tomu předejít, je hodně čisté vody.

Existuje mnoho situací v reálném životě, kdy velké populace lidí pily a stále pijí výhradně vodu s nízkým TDS, aniž by byla zaznamenány neobvyklé či negativní účinky na zdraví. Z tohoto vyplývá bezpečnost pití vody upravené RO nebo jiné vody s nízkým TDS pro lidi. Nikde na světě žádná veřejná zdravotní organizace, která se zabývá kvalitou pitné vody, neustanovila a ani nenavrhla požadavek na minimální množství rozpustných látek v pitné vodě.
S pozdravemWater Quality Association

Joseph F.Harrison, P.E., CWS-VI
Technical Director